0886 780 900
info@cognitivetrainings.com

Single Blog Title

This is a single blog caption
9 яну 2015

Упражнение за Мислене с целия мозък

/
Публикувано от
/
Коментари0

Ето едно просто и ефективно упражнение за предизвикване на функциониране и мислене с целия мозък.

1. Мислете за „течение”, докато пишете (ръкописно) азбуката като непрекъсната поредица (не вдигайте химикала) с ръката, с която пишете винаги. Напишете цялата азбука два пъти.
2. Докато отново си мислите за „течение”, напишете азбуката по същия начин с ДРУГАТА ръка.
3. Сега отново с обичайната ръка, цялата азбука. Продължете да сменяте ръцете и да изписвате азбуката, докато почувствате същата лекота и с двете ръце (около 5 пъти с всяка ръка). След това с ръката, която обичайно използвате, напишете азбуката два пъти един след друг, за да приключите упражнението.
Може да се изненадате от промените, които ще настъпят. Това упражнение обединява език/информация и художествено майсторство/креативност. И обикновено подобрява почерка ви.

НЛП Предположения

Първото предположение е, че следните идеи са предположения относно реалността.

Предположенията в НЛП формират основните нагласи на НЛП практиците. Тези НЛП предположения се разглеждат като полезни идеи, заложени в основата на НЛП.

2. Използваме сетивата си, за да различаваме
Това вероятно е очевидно. Иначе как осъзнавате действителността със своите зрение, слух, усещане, обоняние и вкус? Има разлика, нали?

3. Опита се различава от реалността
Реалността е физическата околна среда, към която принадлежите ежедневно. Тълкувате онова, което ви се струва смислено, за да изградите опита си. Тълкуването на реалността по различен начин променя опита ви спрямо нея.

4.Променяйки опита за реалността променя реалността
Мисълта е причината за усещанията ни в момента, така че това, което мислите сега ще създаде реалността, която ще преживеете в бъдеще. Наличието на избор за това, как осмисляте реалността сега, променя опита ви спрямо нея.

5.Смисълът на комуникацията ви = резултата, който получавате.
Това, което възнамерявате да комуникирате не винаги е онова, което опонента ви разбира. Това, което искате да разбере или онова, което наистина разбира, кое е по-важно? Можете да променяте комуникацията си, докато получите желания резултат.

6.Резултатите са обратна връзка, а не „провал”.
Обратната връзка определя посока. Обратна връзка = храна за размисъл. Провалът ражда резултати, които ви позволяват да се подобрите. Резултатите са онова, чрез което измервате прогреса и настройвате поведението си, за да постигнете желаната цел. Постоянна връзка.

7.Всяко поведение е резултат от позитивно намерение
Една от причините: очакване на удоволствие или избягване на болка. Не всеки тълкува удоволствието и болката по един и същи начин. Открийте други начини за постигане на позитивни намерения от неподходящи поведения.

8.Индивидите оценяват постоянно. Поставяйте поведението под въпрос.
Оценката на поведението зависи от контекста и средата, в които се случва. Индивидът винаги е оценен, понякога поведението на индивида е неподходящо за конкретния контекст и би било добре да се промени. Сменете етикетите, които етикетират поведението като стойност.

9.Вече го притежавате в себе си.
Всичко, от което се нуждае човек, за да предизвика промяна е вътре в него. Нужно е само побутване в правилната посока. Основният ресурс е способността да учите.

Leave a Reply