0886 780 900
info@cognitivetrainings.com

Когнитивни бизнес решения

Отправяме поглед към бъдещето.

Добрите корпоративни практики се раждат вътре в организацията. Фирмената култура обобщава тези практики в единен организъм видим, както вътре в организацията на различните оперативни нива така и извън нея в удовлетворението на клиента. Ако се подобри вътрешната среда клиента ще бъде първият измерител на вашият успех.  Това означава подходяща интеграция на процеси – служители – операции – резултати.

Съчетаваме визия, ценности, вътрешни процеси, експерти и комуникационни и оперативни динамики с потенциала на служители, екипи и мениджмънт.

Каква е нашата добавена стойност: Превеждаме корпоративната стратегия в цели споделени от членовете на всички йерархични нива и я предаваме на служителите, екипите и мениджмънта чрез персонализирана програма от Консултации, Обучения, Тийм билдинги, Индивидуален и Екипен коучинг.

Как го правим: Превръщаме скрития потенциал на компанията в цел за бъдещо развитие. Спомагаме Клиента да внедри потенциала чрез подходящо развитие на процеси, добри практики, знания, умения, способности, ценности в служители, екипи и мениджъри.

Фази за работа: Анализ на вътрешно корпоративна среда – Дефиниране на потребности –  Структуриране на Персонализирана Програма – Доставяне на Програма – Проследяване на Представянето – Мониторинг на резултати

 

Индивидуални и екипни умения:

 1. Стратегическо мислене.
 2. Креативност в решаването на проблеми.
 3. Приключване на задача
 4. Взимане и даване на обратна връзка
 5. Споделяне на информацията
 6. Коопериране
 7. Координация
 8. Лидерски умения.
 9. Комуникационни умения.
 1. Инициативност/поемане на риск.
 2. Вземане на решения.
 3. Глобално мислене.
 4. Предприемчивост.
 5. Количествени умения.
 6. Мотивация.