0886 780 900
info@cognitivetrainings.com

Какво правим?

Опростяваме живота си, като го усложняваме контролирано.

Защо?

Защото ефективни и мотивирани служители, споделящи корпоративните ценности, движат промяната, като прилагат на практика ясно дефинирани цели. Гъвкаво, толерантно и кооперативното поведение води организациите към покоряване на нови върхове.

Потенциалът на служителите има нужда да бъде насочен в правилната посока. В развиващата се пазарна среда правилният ключ към служители и екипи ще се яви критичен фактор за успеха и дългосрочното развитие на компаниите. Тези от тях, които развиват вътрешните си ресурси, като напасват индивидуалните умения на служителите към корпоративните процеси, пестят време и средства. Ефикасност, мотивация, кооперативност, креативност, решителност, изпълнителност, планиране, управление, комуникация са термини, зад които застават адекватни правила на работа, корпоративни ценности, оперативни и личностни умения, процеси, ефикасен подбор.

Успешните организации търсят все повече Ад хок решения за да преведат служителите от Визията и Корпоративните ценности към високо представяне и измерими резултати. Когато се развива личния потенциал, тогава се гради стратегия за бъдещо развитие. Правилният подбор на Обучения, Консултиране и Коучинг, допълва вътрешно корпоративните динамики и се превръща в инструмент за управления на промяната и създаване на нови възможности.

Как?

Двигател на промяна в организацията, от една страна, са нейната корпоративна структура, корпоративни ценности, вътрешни процеси, управленчески динамики, процеси, практики, комуникация. Втората движеща сила са нейните хора с техните индивидуални различия и сходства, стремежи и цели, умения и ценности.

Организацията се развива повече, когато двете измерения синхронизират динамиките си и постигат резултати. Проява на тези вътрешни измерения са индивидуално и екипно представяне, кооперативно поведение, синхрон на лични и професионални цели, мотивация, силна вътрешна култура, принадлежност, удовлетворение.